Revista Opinión

29m greba orokorra

Publicado el 10 marzo 2012 por Javiermadrazo
TODOS A LA CALLE.  HAY QUE PARARLES. JUNTOS PODEMOS Contra la Reforma laboral y los recortes, unidad sindical, de la izquierda y del pueblo KALERA. GELDITU BEHAR DITUGU. DENOK BATERA, AHAL DUGU Lan erreformaren  eta murrizketen aurka, sindikatuen, ezkerraren eta herri osoaren  batasuna. La última reforma laboral constituye la agresión mas brutal a nuestros derechos laborales jamás conocida. Este gobierno, como el anterior, sometiéndose al dictado de los mercados capitaneados por sus dos mejores siervos Merkel y Sarkozy, ha asumido sin rechistar la imposición de medidas para la reducción del déficit publico, que en realidad significa asegurar que sus bancos cobren. Azkeneko erreforma lgure an-eskubideen kontra inoiz izan den erasorik bortitzena da. Gobernu honek, aurrekoak bezala, merkatuen morroi zintzoenak diren Merkelek  eta Sarkozyk, bankuek mailegatutakoa berreskuratzea bermatzeko,  agindutakoari men egiten, txintik esan gabe, defizit publikoa murrizteko neurrien inposaketa onartu ditu, La socialdemocracia europea observa perpleja como el gran pacto que supuso su renuncia al marxismo a cambio de la llamada sociedad de bienestar salta por los aires. En los pocos gobiernos que quedaban de ese color  encima acaban colaborando en esta bárbara tarea. Europako sozialdemokrazia, Ongizatearen Estatuaren trukean marximoaz arnegatuta egindako itun sozialaren  birrinketari zer esan ez dakiela, begira dago.   Gainera, gobernuan dauden estatu bakanetan zer egin basati horren laguntzaile bihurtu dira El conjunto de nuestra sociedad está en peligro. Los valores democráticos han quedado pisoteados.  Ya, ni siquiera se mantiene el concepto de soberanía de los estados,  porque sus gobernantes son impuestos por los intereses de los mercados. Gure gizarte osoa arriskuan dago. Eskubide demokratikoak zapaldu egin dituzte. Jadanik ez zaio estatuen subiranotasun printzipioari eusten, gobernariak merkatuen interesek inposatuak baitira. La reforma facilita y abarata el despido,  facilita y permite la no aplicación de las materias más importantes de los convenios colectivos, crea un contrato sin derechos que se tienen que comprar los parados con sus prestaciones, permite el despido colectivo a través de los EREs para los que ya no hace falta autorización administrativa, posibilita los despidos en la administración pública, permite despedir con facilidad a los trabajadores enfermos y criminaliza y discrimina a los parados entre otras barbaridades. Erreformak langileak lanetik bidaltzea errezten eta merketzen du, hitzarmen kolektiboetako gai garrantzitsuenak ez aplikatzea baimentzen eta errezten du, eskubiderik gabeko eta gainera langabetuek bere prestazioez erosi behar duten kontratu mota berri bat sortzen du, jada baimen administratiborik behar ez duten ERE direlakoen bidez kaleratze kolektiboak errezten ditu, administrazio publikoetan iraizpenak ahalbidetzen ditu, langile gaixoak kaleratzea errezten du eta langabetuak kriminalizatzen eta diskriminatzen ditu. Un conjunto de medidas que van en la dirección contraria a la salida de la crisis y  a la creación de empleo, que van a conseguir aumentar el desempleo, que van a sustituir los empleos estables y con derechos por empleos precarios y que contribuirán a la profundización de la crisis. Con menos empleo y menos salario se agudizara la falta de consumo interno, además  de contribuir al  descenso de las aportaciones al  sistema de protección social,  poniéndolo en un riesgo mayor, sabiendo además que vía presupuestos generales del estado nos viene encima un próximo paquete de recortes Horiek guztiak krisitik ateratzeko eta enplegua sortzeko behar den norabidearen kontrakoak dira, langabezia handiagotuz eta eskubidedun enlegu egonkorra  eskubiderik gabeko enplegu ezegonkorraz ordezkatuz, krisia are sakonagoa egitea ekarriko dute. Lanpostu gutxiagorekin eta soldata baxuagoekin barne kontsumo eskasia areagotu egingo da, eta gizarte babeseko sistemari bideratzen zaizkion ekarpenak gutxiagotuko dira, eta sitemaren arriskua handiagotuko da. Gainera, badakigu, laster, estatuko aurrekontuen bitartez, beste murrizketa andana bat datorkigula. Por eso, desde ERABAKI, pensamos que es más necesario que nunca superar la fase de la Indignación y que lo que toca hoy es  afrontar   la fase de la REBELION. Solo desde la respuesta colectiva, masiva y organizada, podemos hacer frente al conjunto de agresiones que no van a cesar. Hay que hacerlo, combatiendo el mensaje de desesperanza y resignación que quieren instalar, y socializando en el conjunto de la sociedad que hay alternativas reales a este modelo: desde la reforma del sistema financiero, nacionalizando  la banca y  dando  márgenes amplios para la devolución de la deuda, la  implantación de una tasa sobre las transacciones financieras, o la reforma fiscal, a base de progresividad y  persecución real y eficaz del fraude fiscal. Horregatik, ERABAKItik, haserrearen fasea gainditu eta MATXINADA fasera pasatzeko ordua dela uste dugu. Bakarrik erantzun kolektibo masibo eta antolatuaz gelditu ahalko ditugu etengabeko eraso hauek guaztiak. Erasoari aurre egin behar zaio, zabaldu nahi duten etsipen mezua indargabetuz eta eredu honen ordezko bat badagoela gizartean zabalduz: finantza-sistemaren erreforma, banketxeak nazionalizatu eta zorra kitatzeko epeak luzatuz, finantza transakzioen gaineko tasaren ezarpena, zerga sistemaren aldaketa progresibotasuna handituz eta iruzurra modu eraginkorrean jazarriz. ERABAKI considera en esta fase absolutamente imprescindible la unidad del conjunto de  la Izquierda para que la salida y las alternativas a esta crisis sean eficaces. Hoy toca profundizar en lo que nos une y huir de los que nos pueda separar. La endogamia y el sectarismo de algunas organizaciones son el mejor activo de los mercados. Por eso, desde ERABAKI queremos elogiar el esfuerzo y generosidad y la altura de miras  mostrados por CCOO Y UGT practicando ese esfuerzo de unidad sindical y unidad de las fuerzas de Izquierda para que la HG del Estado coincida con la de Euskadi convocada para el día 29 de marzo por ELA, LAB y otros. ERABAKItik uste dugu une hauetan, krisitik atera ahal izateko ezinbestekoa dela ezker guztiaren batasuna Egun, batzen gaituena azpimarratu  behar da, ez bereizten gaituena. Organizazio batzuen alderdikeria eta sektakeria “merkatu”entzako aktiborik hoberena dira. Horrehgatik, zoriontzekoak dira CCOOk eta UGTk,  egoerak eskatu bezala, batasuneren alde egindako ahalegina eta estatu mailako greba  orokorraren  eguna Euskal Herrian ELAk eta LABek deitutakoarekin bat etortzeko erakutsitako zintzotasuna . Hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad vasca a participar  en  todos los actos que se convoquen durante el mes de marzo, comenzando por las manifestaciones convocadas por CCOO y UGT para este 11 de marzo, así como a secundar de forma masiva la convocatoria de HG del 29 de marzo, y a la participación en las diferentes manifestaciones que serán convocadas para ese mismo día. Dei egiten diogu euskal gizarte osoari martxoaren hilean deitzen diren ekintza guztietan era masiboan parte hartzera, martxoaren 11rako CCOOk eta UGTk deitutako manifestazioetatik hasita, eta 29rako deitutako Greba Orokorrean eta egun bererako deituko dieren manifestazioetan masiboki parte hartzera Euskal Herria, 2012ko martxoaren 29a Colectivo  ERABAKI  Kolektiboa

Volver a la Portada de Logo Paperblog