Revista Educación

Carnaval de Blogs 2017

Por Samuel Núñez Pestaña @saropa22
Carnaval de Blogs 2017
Estem celebrant la 5a edició del Carnaval de Blogs, emmarcat dins dels actes del Dia Internacional de l’Educació Social. El podem seguir per les xarxes a través de tres hashtags #DiaES, #EdusoDay i #thefinestjobintheworld.
Com a novetat aquest any hem proposat als bloguers i blogueres fer un intercanvi de blogs i, qui ho ha volgut, ha escrit el seu article en un blog que no és el seu.
El tema d'enguany: “Els reptes de l’educació social en temps de la globalització” s'ha presentat seguint la línia de debat i construcció de coneixement de la Revista Digital RES.
Volem agrair la participació de totes les persones que hi estan participant.
Aquest és el llistat, encara per acabar, amb els articles. Us animem a llegir-los i a fer-hi els vostres comentaris:
//cast//
Estamos celebrando la 5a edición del Carnaval de Blogs, enmarcado dentro de los actos del Día Internacional de la Educación Social. Lo podéis seguir por las redes a través de tres hashtags #DiaES, #EdusoDay y #thefinestjobintheworld.
Como novedad, este año hemos propuesto a los blogueros y blogueras hacer un intercambio de blogs y, quien ha querido, ha escrito su artículo en un blog que no es el suyo.
El tema de este año: “Los retos de la educación social en tiempos de la globalización” se ha presentado siguiendo la línia de debate y construcción de conocimiento de la Revista Digital RES.
Queremos agradecer la participación de todas las personas que se han sumado a la iniciativa.

 
Este es el listado, aún por acabar, con los artículos. Os animamos a leerlos y a hacer vuestros comentarios:
//cast// 
Les parelles són:
Articles als blogs propis:

El Carnaval de Blogs va néixer fa 4 anys:
  • Edició 2013: "No deixaria mai de ser educador/a social perquè...", 17 blogs. 
  • Edició 2014: "L’Educador/a social neix o es fa?", 25 blogs. 
  • Edició 2015: L’educació social a l’esfera pública. El reconeixement social de la professió, 21 blogs. 
  • Edició 2016: “L’educació social com a garant dels drets de la ciutadania”, 24 blogs.
Si heu participat al Carnaval 2017 i no us trobeu al llistat, si us plau, feu-nos-ho saber al correu [email protected] o als comentaris d’aquesta entrada.
//cast//
El Carnaval de Blogs nació hace 4 años:
  • Edición 2013: "No dejaría nunca de ser educador / a social porque...", 17 blogs.
  • Edición 2014: "¿El Educador/a social nace o se hace?", 25 blogs.
  • Edición 2015: "La educación social en la esfera pública. El reconocimiento social de la profesión", 21 blogs.
  • Edición 2016: “La educación social com garante de los derechos de la ciudadanía”, 24 blogs. 

Volver a la Portada de Logo Paperblog