Revista Cultura y Ocio

'Contra natura', de Daniel Asorey

Publicado el 04 agosto 2021 por Carm9n @Carmenyamigos
'Contra natura', de Daniel Asorey


 'Faite un home

Non movas as mans. 

Non cruces as pernas. 

Non fales así. 


E sinte, dunha vez, como medra o odio na entreperna.' 


------


'A miña memoria son millóns

que me preceden, 

unha mancha de sombras. 


Disque mulleres estériles, 

solteironas, 

incompletas. 


Sen un home.'


¡Gracias por compartir!

Volver a la Portada de Logo Paperblog

Revista