Revista Economía

L’Educació Financera, la gran absent,

Publicado el 14 marzo 2021 por Jordi Mulé @jordimule

Avui en dia, per sort, gaudim d'un extens sistema educatiu que busca formar l'alumne i preparar-lo de cara al seu futur; a tal fi, s'imparteixen diverses matèries pertanyents a diferents àries de coneixement. Això no obstant, l'Educació Financera pràcticament és absent de molts Programes Educatius. Vegem una reflexió personal al respecte.

Deia Albert Einstein que tots som ignorants, però que no tots ignorem les mateixes coses i tenia tota la raó, el saber humà actual és molt extens i és impossible saber de tot en profunditat. Cert és que hi va haver una època en què el coneixement humà era molt més limitat que l'actual i, a més, estava molt poc difós entre la població general; en aquells temps, la persona que tenia la immensa sort de poder accedir al coneixement dels antics i que tenia l'oportunitat d'aprendre a llegir i escriure, si tenia altes capacitats, era molt possible que arribés a dominar diverses branques del saber de llavors sense massa problemes; per exemple, tots coneixem a Leonardo da Vinci per la seva faceta de pintor i escultor, però Leonardo, a més, va cultivar moltes més àrees del saber i va ser capaç també, en la seva faceta de dissenyador i d'inventor, d'arribar a dissenyar els plànols d'uns rudimentaris carros de combat i, fins i tot, d'helicòpters. Això no obstant, avui en dia el saber humà és molt més extens i, a més, molt més profund en moltes més branques del saber, per la qual cosa es tendeix a l'especialització en alguna d'elles des d'una base de coneixement general previ sobre diferents branques de coneixement; actualment disposem de Sistemes Educatius tendents a donar una base cultural general i considerada com a suficient perquè l'alumne pugui anar decidint la seva especialització final i, si aquesta inclou cursar un Grau Universitari, pugui anar seguint un itinerari formatiu previ que li permeti accedir al Grau desitjat.

El Sistema Educatiu actual, com deia, va formant l'alumne en diferents àrees del saber i seguint una estructura més o menys coneguda des de fa molt de temps, llengües, matemàtiques, història, Ciències Naturals, etc. i, és clar, certament, si el que es vol és donar un coneixement general, una base cultural a l'alumne de cara a accedir al seu futur acadèmic (i després professional) en les millors condicions possibles, si tenim clar que el Saber actual és molt extensiu, és lògic deduir que alguna cosa s'haurà de quedar al tinter i que s'haurà de decidir què s'imparteix en cada moment, cosa que intueixo gens fàcil i des d'aquí el meu reconeixement a aquelles persones que dissenyen Plans Educatius. Això no obstant, dintre de la base cultural prèvia de la qual es vol dotar a l'alumnat de vegades es troben a faltar elements molt importants en la Societat Actual, tan interrelacionada i complicada i on moltes coses es van tornant obsoletes a un ritme cada vegada més ràpid, em refereixo, suposo que per deformació professional, a coneixements d'Economia General i, més específicament, a temes bàsics d'Educació Financera.

Perquè estarem tots d'acord que un Sistema Educatiu ha de ser capaç de subministrar al seu alumnat tot el que abans indicava, però també hauria de ser capaç d'aportar-li també una altra cosa molt important per la seva vida personal futura, el ser capaç de poder accedir al " món real" amb el màxim de garanties possible i de poder ser el més independent possible com a ciutadà i tot això va més enllà de poder seguir un o altre currículum acadèmic, l'educació també es rep per formar l'alumne de cara a la seva incorporació a la Societat com a membre de ple dret, i això hauria d'implicar que el Sistema hauria de poder oferir-li formació en àrees del coneixement diferents de les "tradicionals" però molt enfocades a la vida moderna, ja s'està fent en el cas de la Informàtica i les seves derivacions, però es troba a faltar i molt en el cas de l'Economia i, sobretot, de l'Educació Financera. Conceptes com què és un préstec, per què es demana i en què es diferencia d'un crèdit, com funciona el Sistema Financer i Monetari, quins diferents sistemes de finançament hi ha en funció de cada necessitat, què són els impostos i quins productes financers permeten estalviar-ne uns quants, i molts d'altres.

En definitiva, branques del coneixement que també haurien de ser considerades com a essencials i d'aplicació pràctica i immediata, però que actualment moltes vegades es troben a faltar; cert és que hi ha iniciatives lloables, com a Catalunya la que fa l' EFEC i les empreses que hi col·laboren, entre elles, Entitats Financeres, mitjançant una xarxa de voluntaris que són empleats de les empreses col·laboradores per tal de fer unes quantes sessions d'una hora a alumnes d'ESO (i també a adults) i encaminades a donar una sèrie de rudiments respecte a l'Educació Financera, sessions en les quals vaig tenir la sort de poder col·laborar fa uns anys i que em van reportar una molt bona experiència i que, penso, van ser molt ben rebudes per part de l'alumnat. L'Educació Financera penso que és molt important a la vida en general, però també pot donar peu a una molt bona especialització acadèmica i professional, doncs hi ha unes quantes carreres afins a la mateixa en diverses universitats i, fins i tot, gaudeix d'una molt elegant teoria matemàtica pròpia, les matemàtiques financeres, a banda d'un important Corpus legal i de moltes altres disciplines, mireu si és extensa aquesta àrea del Saber com per que continuï encara pràcticament absent dels Sistemes Educatius.

I és que, tornant al que deia Einstein, és impossible no ser ignorant en alguna cosa i més encara avui en dia, però el que és greu és acabar sent ignorant en coses que cada dia es tornen més importants, i els diners i tot el relacionat amb ells, malauradament, ho són i molt avui en dia. Per tant, tant de bo s'escometi aviat la solució a aquesta aparent mancança de manera efectiva i decidida, penso que la nostra Societat futura ens ho agrairà.

Tortosa, 14-3-2021. Economista C.E.C. núm 13147

Volver a la Portada de Logo Paperblog