Revista Salud y Bienestar

¿Sonan as ovellas con xente con máscarilla?

Por Enferevidente @EnferEvidente
¿Sonan as ovellas con xente con máscarilla?

Cando algo chega ós sonos quere decir que ten moito peso no noso interior.

Tedes sonos coas mascarillas? ou pesadelos?

A xestión desta situación, afrontar a incertidume, o descoñecemento, as incongruencias... sobre 100000 vidas perdidas por mor deste xerme e de tratar de convertir todo en certezas é para ter pesadelos.

Estanse a pasar moitas enquisas con ferramentas para medi-lo estres, a ansiedade, a anguria... e como afrontamos todo eso mais Que hai dos sonos?


Volver a la Portada de Logo Paperblog