Escritor — Vicente Aleixandre

Escritor — Vicente Aleixandre